Murerarbejde - Det gamle håndværk med hjerte og sjæl

Vi bygger videre… 

Murerarbejde - Det gamle håndværk med hjerte og sjæl.​

Murermester René Sørensen

er strukturerede, med et godt overblik, er bevidst og opmærksom på at leverer et godt resultat hver gang.

Dit byggeprojekt kunne starte her.

Når jeg fortæller at vores murerfaglige kompetencer ligger indenfor området renovering og modernisering, med fokus rettet mod den ældre boligmasse.

Arbejdet udføres altid hensynsfuldt mod bygningens kulturhistorie, den eksisterende arkitektur, bygningstradition og byggestilen bevares.

Er bevidst og opmærksom omkring beplantning og udenoms arealet, vi tilrettelægger arbejdet så omgivelserne behandles yderst skånsomt.

Kundens hverdag prioriterer vi højt i forbindelse med et byggeprojekt, så det kan foregå uden for meget byggerod og de gener det kan medføre, om det er arbejde der udføres inde eller ude, vil arbejdsstedet se respektabel ud.

En bred vifte af vores serviceområder

Opmuring.

  • Opmuring af vægge
  • Facader og gavle
  • Fornyelse af skorstenspiber
  • Tilmuring af gamle døre og vinduesåbninger

Facader af mursten (tegl).

Se mere info på: 
https://www.bolius.dk/facader-af-mursten-tegl-19040

Se mere info på: 
https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/opmuring

Omfugning af facader og gavle.
Fugearbejdet udføres skånsomt og i harmoni med huset, der tages hensyn til beplantningen og udenoms arealet

Se mere info på: 
https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/fuger-i-murvaerk/udkradsning-og-fugning https://www.bolius.dk/fuger-i-murvaerk-16662

Overfladebehandlinger.
Udføres altid æstetisk og i naturlig balance med huset, sammen med kunden finder vi en behandling, der harmonerer med kundens ønske.

Se mere info på: 
https://www.bolius.dk/valg-af-overfladebehandling-til-pudsede-facader-17336

Renovering af din bolig.
Gøres nænsomt tilpasset huset, så det stadig har sin stil og charme.

Se mere info på: 
https://www.bolius.dk/koereplan-til-renovering-af-dit-hus-16601

Revner, sætninger.
Udbedring af revner i murværk og fundament. 

Se mere info på: 
https://www.bolius.dk/saetningsrevner-16746

Reparation og vedligeholdelse af murværk.
Udføres altid så reparationen falder naturligt ind.

Se mere info på:
https://www.bolius.dk/reparation-af-moertelfuger-i-murede-facader-17374

Vi har udført flere renovering af badeværelser gennem årene.

For boligafdelinger med andre håndværksgrupper i lejemål, der skulle istandsættes.

For private der ønsker en fornyelse af badeværelset.

Se mere info på: 
https://www.bolius.dk/vaegge-i-badevaerelser-17979

Udendørs trapper.

  • Reparation af betontrappe
  • Reparation af klinketrappe
  • Udskiftning af hovedtrappe
  • Udskiftning af nedslidt klinkebelægning

Indvendig vedligeholdelse.


Gør brug af vores store ekspertise og knowhow, i at renovere og vedligeholde den ældre boligmasse, både inde og ude i dit næste byggeprojekt.

Se mere info på:
https://www.bolius.dk/vedligeholdelse-af-murermestervillaen-15576

Du er altid velkommen til at kontakte os, vi kan eventuelt det der skal til, for at hjælpe dig på rette vej med dit næste byggeprojekt.

Tænk dit projekt grundigt igennem inden du kaster dig ud i en modernisering af din bolig.

F.eks. kan større forbedringer og moderniseringen helt ændre husets karakter. Derfor bør du altid nøje overveje, om de påtænkte forandringer vil forbedre kvaliteten af dit hus, eller om det vil være synd og skam, fordi ændringerne kan gå udover husets oprindelige stil og charme. Overvej valget af materialer nøje og vælg materialer, der passer godt til husets stil.

Du er altid velkommen til at kontakte os, vi kan muligvis det der skal til, for at hjælpe dig på rette vej, med dit næste byggeprojekt.

Almindelig vedligeholdelse og renoveringsopgaver, her er det en god ide at få dannet et overblik over de økonomiske rammer og kvaliteten til opgaven.

En modernisering indebærer, forbedringer af bygninger i forhold til den oprindelige standard, til en standard der er tidssvarende. Her skal bruges en fornuftig køreplan over de korte og langsigtet projekter. Det er vigtigt med en detaljeret plan over projekter med en evt. tidshorisont, overblik og kvalitetsniveau, samt de økonomiske rammer, der er til rådighed, og hvad det kræver før det sætter i gang.

En tidsplan et uundværligt redskab, tidsplanen skal lægges inden byggeprojektet går i gang. En god tidsplan, giver overblik over alle de forskellige arbejdsprocesser og opgaver fra start til slut.

Du er altid velkommen til at kontakte os, vi løfter kvaliteten og løser flere opgaver til gavn for dit næste byggeprojekt.

Koordinering af de impliceret håndværksgrupper spiller en stor rolle når et lejemål i en boligforening skal istandsættes/renoveres.

Efter mange års erfaring som håndværksmester i branchen, har vi oparbejdet en viden, samt de nødvendige færdigheder og en indsigt, som vi stiller til din rådighed.

Vi har udviklet et funktionelt velegnet og tidssvarende koncept, der tilrettelægger og strukturerer arbejdsgange, som oftest har flere gentagne elementer, der i mange tilfælde med stor fordel kan benyttes i din boligafdeling.

Nye muligheder, med de rigtige løsninger, den optimalt udnyttelse af boligafdelingens sparsomme og økonomiske ressourcer.

Du er altid velkommen til at kontakte os, vi er eventuelt den der løser dit projekt effektivt, gnidningsfrit, så fejl og ærgelser undgås.

Det er en god ide en gang om året at få tilset sit hus/bygning for opstået skader.

En gennemgang at huset, både indvendigt og udvendigt.

En tur rundt om bygningen, for blandt andet at tjekke om terrænet skråner rigtigt væk fra huset, så vandet derved ledes bort. Jeg tjekker om murstenene forvitrer, og om der er murbier i mørtlen. Der bliver kigget på sokkel, kælder, ydermure/facader, udvendige trapper, tag og udhæng. Der bliver kigget på gulve, vådrum og tjekket om der er skjolder på lofterne, er der dug på indersiden af vinduerne og meget mere. Jeg sørger med andre ord for, at dit hus bliver tjekket fra kælder til kvist.

Efter gennemgang af huset udfærdiges en rapport omkring de observationer der er gjort. Skulle der være fejl eller mangler vedlægger jeg billeder til rapport.

Sluttelig kan jeg evt. oplyse om hvilke håndværkere, der kan bruges for netop denne aktuelle opgave.

https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/vedligeholdelse

Et fag som i de sidste 400 år ikke har ændret sig væsentligt, udover de tekniske hjælpemidler vi i dag benytter os af, med stor fordel for håndværket, udøveren og prismæssigt for kunden. Vi benytter os af de gode grundlæggende metoder – og ønsker at give dig et lille indtryk af vor formåen på hver mureropgave.

Det gamle håndværk med hjerte og sjæl

En kort præsentation i billeder af vores formåen.

Hyggeligt hjørne til brændeovn

Der er brugt en kulbrændt mursten til murværket.
Gulvet under brændeovnen  er en sort granit,  den er karakteriseret ved at have en mørk dyb farve med en masse små kobberfarvede korn i overfladen.

Omfugning af gavle og facader

En gammeldags Jura mørtel er brugt til fugerne. Fugen ligger lidt tilbage fra forkant af murstenen, herved opnås en kraftig skyggevirkning på facaden.

Rækværk på terrasse med en afdækning af fiberbeton

Nyopmuret skorstenspibe

Skorstensafdækning i et flot design,  lavet special  og støbt på stedet. 

Omfuget hus​

Mørteltype til fugerne er en Jura mørtel, fugerne er komprimeret.

Moderne elegant badeværelse

Smukt lyst badeværelse

Modernisering af rækkehus i den almene boligsektor.

Flot standart badeværelse velegnet til mange boliger

Bondegårdens facade renoveret 1995

Bliver kalket og får malet vinduer hvert 5 år.
Dette billede er fra 2019.

Omfugning af rækkehuse

Mørteltype til fugerne er en gammeldags Jura mørtel, fugerne er tilbageliggende. 
Fremtræder 
harmonisk og passer godt til byggeriet.

Udskiftning af hovedtrappe

Murværk udført med inspiration fra fremmede himmelstrøg

Murværk opmuret med røde håndstrøget mursten.

Vælg en håndværker du bliver glad for.

Vælg altid en håndværker med byggaranti.

Dækker mod sjusk, udførelsesfejl op til 150.000 kr. inkl. moms.

Dækker synlige fejl mangler op til 3 år.

Dækker skjulte fejl mangler i 10 år.

 Læs mere på byggaranti.dk om Vilkår for Byg Garanti